Đảo Hải Tặc - Tất cả - TripHunter
Bộ lọc
Sơn Hòa Tự

Sơn Hòa Tự

Hòn Đốc, xã đảo Tiên Hải, Hà Tiên, Kiên Giang
Hòn Đốc (Hòn Tre)

Hòn Đốc (Hòn Tre)

Xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên, Kiên Giang
Bến tàu bãi Nam đảo Hải Tặc

Bến tàu bãi Nam đảo Hải Tặc

Xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Bè nuôi cá

Bè nuôi cá

Xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên, Kiên Giang
Hồ nước ngọt

Hồ nước ngọt

Hòn Đốc, xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Bãi tắm phía Bắc

Bãi tắm phía Bắc

Hòn Đốc, xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên, Kiên Giang
Đài quan sát

Đài quan sát

Hòn Đốc, xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Hòn Long

Hòn Long

Xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Bia chủ quyền quốc gia

Bia chủ quyền quốc gia

Hòn Đốc, xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên, Kiên Giang
KDL sinh thái Minh Luân

KDL sinh thái Minh Luân

Xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang