Highlight Coffee ở Lý Sơn - TripHunter

Highlight Coffee

Thôn Đông, xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
0166 789 9045

Tổng quan

Giới thiệu về Highlight Coffee

Đánh giá
0
Đăng nhập để đánh giá và bình luận
Tuyệt vời
0%
Rất tốt
0%
Trung bình
0%
Xấu
0%
Rất tệ
0%
Đăng nhập để đánh giá và bình luận

Thông tin

Đang cập nhật giờ đóng mở cửa

0166 789 9045

Những địa điểm lân cận

Các khách sạn lân cận

Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
từ 340.710 đ/đêm
Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi
từ 2.772.210 đ/đêm
Thôn Tây, xã An Vĩnh ,Lý Sơn, Quảng Ngãi
Khu dân cư số 5, thôn Tây, xã An Vĩnh ,Lý Sơn, Quảng Ngãi

Các nhà hàng lân cận

Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Đảo Lý Sơn, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Các hoạt động giải trí lân cận

Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
Xóm Ốc, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
thôn Tây, Lý Sơn, Quảng Ngãi