Quần đảo Bà Lụa - Có gì hay - TripHunter
Bộ lọc
Miếu Bà

Miếu Bà

Hòn Heo, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Hòn Bờ Đập

Hòn Bờ Đập

Xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, Kiên Giang
Hòn Heo

Hòn Heo

Xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, Kiên Giang
Sơn Hải tự

Sơn Hải tự

Hòn Heo, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Hòn Thơm

Hòn Thơm

Xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Ba Hòn Đầm

Ba Hòn Đầm

Xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang