Nhà ông Nguyễn Tiến Sự ở Tuyên Quang - TripHunter

Nhà ông Nguyễn Tiến Sự

Làng Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Tổng quan

Giới thiệu về Nhà ông Nguyễn Tiến Sự

Đây là nơi đã từng gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ khi Người từ Pắc Bó, Cao Bằng về Tân Trào. Ông Nguyễn Tiến Sự là Chủ nhiệm Việt Minh làng Kim Long (nay là làng Tân Lập). Bác ở đây trước khi rời lên lán Nà Lừa. Đến nay, ngôi nhà không chỉ là một di tích lịch sử cách mạng mà còn có giá trị kiến trúc nhà sàn truyền thống tiêu biểu của dân tộc Tày ở Tân Trào.

Đánh giá
0
Đăng nhập để đánh giá và bình luận
Tuyệt vời
0%
Rất tốt
0%
Trung bình
0%
Xấu
0%
Rất tệ
0%
Đăng nhập để đánh giá và bình luận

Thông tin

Đang cập nhật giờ đóng mở cửa

Những địa điểm lân cận

Các khách sạn lân cận

Các nhà hàng lân cận

Các hoạt động giải trí lân cận