Lịch trình tháng 6 TripHunter đề xuất

Đồng Hới - Quảng Bình - 2 days
2 ngày
Đồng Hới - Quảng Bình - 2 days
Quy Nhơn - Bình Định - 3 days
3 ngày
Quy Nhơn - Bình Định - 3 days
Côn Đảo - 2 days
2 ngày
Côn Đảo - 2 days
Cù Lao Chàm - 1 days
1 ngày
Cù Lao Chàm - 1 days
Tam Đảo - 1 days
1 ngày
Tam Đảo - 1 days
Lý Sơn - 2 days
2 ngày
Lý Sơn - 2 days
Đà Nẵng - 3 days
3 ngày
Đà Nẵng - 3 days
Phú Yên - 3 days
3 ngày
Phú Yên - 3 days
Quảng Ninh - 2 days
2 ngày
Quảng Ninh - 2 days
Ninh Bình - 3 days
3 ngày
Ninh Bình - 3 days
Bắc Giang - 2 days
2 ngày
Bắc Giang - 2 days
Phú Quốc - 3 days
3 ngày
Phú Quốc - 3 days
Quảng Nam - 3 days
3 ngày
Quảng Nam - 3 days
Đắk Nông - 2 days
2 ngày
Đắk Nông - 2 days
Tràng An - 2 days
2 ngày
Tràng An - 2 days