19:15
Sao không thấy có gì vậy
00:30
Có rất nhiều rác trên đường lên núi. Khi lên đến đỉnh thì có ăng ten làm mất vẻ đẹp của núi Bài Thơ. Từ trên đỉnh nhìn xuống rất đẹp
Received 789727571203691
Received 789727597870355

Tải TripHunter ngay!

Default item 4dea84dd0d13f14ba7681a6bf632f6680fe0aef65d0c014eb2ad4e6a35540c5eDefault item 4dea84dd0d13f14ba7681a6bf632f6680fe0aef65d0c014eb2ad4e6a35540c5e