Bình luận - TripHunter
12:58
những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim....
12:57
Đáng sợ!
12:57
Tự mua hải sản về chế biến, ăn rất tươi, ngon.
12:56
12:55
Cạnh bở biển có quá ăn rất ngon, đường chỉ hợp cho xe máy và taxi đi vào.
12:54
12:54
đẹp, đường đến chạy như lên đèo.
12:53
Có 1 khúc sâu như hồ, có cây chắn ngang, tắm rất thích.
12:52
Phải đi bằng xe máy mới hiểu hết PQ.
12:52
nước mắm no.1

Tải TripHunter ngay!

App Store App Install iconPlayStore App Install icon