Bình luận - TripHunter
13:21
Đường đi rất khó, xa nữa và mk thấy nó k có gì cả, nhưng phong cảnh núi rừng và k khí rất là thích. Chỉ k ưng mỗi cái mấy e bé dân tộc gạ gẫm mua bán, theo từng bước luôn và đọc văn rất chi buồn cười,nếu bạn mua thì rất nhiều e khác ra gạ gẫm mua. Nên bạn chỉ cần cho mấy nghìn tiền lẻ là k ai còn đếm xỉa đến bạn nữa.

Tải TripHunter ngay!

App Store App Install iconPlayStore App Install icon