Bình luận - TripHunter
16:47
Quán bán giá 60k/ dĩa không phải 45k, khá bình thường, không có gì đặc sắc, quá bánh khọt đầu đường giá mềm, ăn ngon và hợp lí hơn
16:45
Dở, kem dẻo ăn rất ngớn, giá khá mắc mà lại ít

Tải TripHunter ngay!

App Store App Install iconPlayStore App Install icon