Bình luận - TripHunter
12:41
Hôm thứ 7 tuần rồi vợ chồng mình có theo bản đồ để tham quan, tuy nhiên khi gần đến thì có cổng Doanh trại Quân đội. Mình đến hỏi đường thì được anh bộ đội bảo là phải có người quen ra bảo lãnh thì mới chạy tiếp vô được. Thế là vợ chồng mình đành lỡ hẹn nơi đây

Tải TripHunter ngay!

App Store App Install iconPlayStore App Install icon