Taxi ở Bắc Ninh - TripHunter

Taxi

Tổng quan

Giới thiệu về Taxi

Taxi Mai Linh
0222 3 895 895

Taxi Mạnh Huyền
0222 3 68 68 68
0222 3 76 76 76

Taxi Sao Mai
0222 3 875 876

Taxi Hà Nội - Bắc Ninh
(Tp. Bắc Ninh, Từ Sơn, Yên Phong)
0222 3 69 69 69

Taxi Bắc Ninh
0222 3 83 83 83

Taxi Hội Lim
0222 3 711 711

Taxi Phú Sơn
0222 3 86 86 86

Taxi Hòa Thành
0222 3 812 155

Taxi Quế Võ
0222 3 863 863

Taxi Kênh Vàng
0222 3 64 89 89

Đánh giá
0
Đăng nhập để đánh giá và bình luận
Tuyệt vời
0%
Rất tốt
0%
Trung bình
0%
Xấu
0%
Rất tệ
0%
Đăng nhập để đánh giá và bình luận

Thông tin

Đang cập nhật giờ đóng mở cửa

Những địa điểm lân cận

Các khách sạn lân cận

Các nhà hàng lân cận

Các hoạt động giải trí lân cận