ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Ứng dụng TripHunter được phát triển và thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Công ty cổ phần TripHunter. Không tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền sao chép nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty cổ phần TripHunter.
 2. Ứng dụng TripHunter được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng.
 3. Mọi thông tin cá nhân mà người dùng đăng ký khi tạo tài khoản sẽ được TripHunter bảo mật. Tính chính xác và hợp pháp của những thông tin này thuộc quyền lợi và trách nhiệm của người dùng.
 4. Các vi phạm:
  • Mọi phát ngôn bình luận của người dùng phải mang tính hợp pháp, không dùng những từ ngữ thô tục, không đả kích chính quyền, không trái ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
  • Người dùng không được phép phát tán virus hay video/bài viết khiêu dâm.
  • Nếu người dùng vi phạm những quy định được nêu trên, TripHunter buộc lòng xóa bỏ những bình luận hay khóa tài khoản của người dùng đó.
 5. Quyền truy cập và thu thập thông tin:
  • Khi sử dụng ứng dụng, người dùng đồng ý cho TripHunter sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của người dùng:
   • Truy cập danh bạ điện thoại
   • Lấy vị trí hiện tại của người dùng khi người dùng chấp thuận
   • Ghi dữ liệu của ứng dụng lên thẻ nhớ
   • Truy cập Internet từ thiết bị của người dùng
   Tất cả các truy cập này được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng.
  • Khi được người dùng cho phép, TripHunter có quyền thu thập thông tin cá nhân để xác nhận tài khoản như tên, email, số điện thoại.
 6. TripHunter với vai trò ứng dụng trung gian sẽ giúp người dùng giao lưu kết bạn, trao đổi, mua bán dịch vụ. Tuy nhiên:
  • Người dùng không được phép mua bán, trao đổi dịch vụ phi pháp.
  • TripHunter có quyền gỡ bỏ những dịch vụ đăng bán hay những trao đổi không liên quan đến lĩnh vực du lịch hoặc vi phạm luật pháp Việt Nam.
  • Mọi trao đổi, mua bán thuộc trách nhiệm và quyền lợi của chính những người dùng tham gia giao dịch. Nếu xảy ra tranh chấp, người dùng tự thỏa thuận, cùng nhau giải quyết. Những tranh chấp này không thuộc trách nhiệm của TripHunter và người dùng không khiếu nại TripHunter.