Chính sách bảo mật - TripHunter
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách Bảo mật ("sau đây gọi tắt là Chính Sách") quy định cách Công ty Cổ phần TripHunter (sau đây gọi là "Chúng tôi") thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về khách hàng khi khách hàng truy cập và tương tác với Trang Web (từ máy tính, thiết bị di động) và ứng dụng di động của Chúng tôi (sau đây gọi chung là "Trang Web") hoặc các phương thức khác có liên kết đến Trang Web của Chúng tôi (như liên hệ nhóm chăm sóc khách hàng qua chat hoặc email).

Tùy từng thời điểm, TripHunter có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật để tương thích với những thay đổi về pháp luật, các thực tiễn thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của Chúng tôi, các tính năng của Trang Web, hoặc những tiến bộ về công nghệ. Nếu Chúng tôi thực hiện các sửa đổi mà làm thay đổi cách thức Chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của Người dùng, thì những sửa đổi đó sẽ được đăng trong Chính sách Bảo mật này và ngày có hiệu lực sẽ được nêu ở ngay phần đầu trang. Vì vậy, Người dùng nên xem một cách định kỳ Chính sách Bảo mật này để được cập nhật về các chính sách và thực tiễn hiện hành của Chúng tôi.

Thông tin Chúng tôi thu thập

"Thông tin Cá nhân" có thể được hiểu là dữ liệu, cho dù là đúng hoặc không đúng, về một cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà TripHunter có được hoặc có quyền truy cập. Nói cách khác là thông tin về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, email, thông tin đăng nhập, thông tin công ty (tùy chọn trong việc xuất hóa đơn), thông tin xoay quanh về việc đặt Dịch vụ (như thời gian lưu trú, tên khách sạn, số phòng, tên hãng hàng không sử dụng, ngày khởi hành, ngày về,...). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Người dùng cung cấp thông tin về sở thích du lịch, và phản hồi về những trải nghiệm du lịch của Người dùng thông qua việc đặt Dịch vụ của Người dùng trên Trang Web. Chúng tôi cũng thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân (thông tin không thể sử dụng để nhận dạng Người dùng), bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, dữ liệu về vị trí địa lý, loại hệ điều hành, ưu tiên tìm kiếm, cũng như dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Internet nói chung.

Khi bạn đặt Dịch vụ cùng các Người dùng khác và cung cấp thông tin của người đó cho Chúng tôi theo yêu cầu của việc đặt Dịch vụ, hoặc bạn đang đặt Dịch vụ giúp người khác, bạn cần có trách nhiệm đảm bảo rằng người mà bạn đang cung cấp thông tin đó cũng nhận biết việc bạn đang làm, đồng thời hiểu rõ và đồng ý với cách TripHunter sử dụng những thông tin này (theo như miêu tả trong Chính sách Bảo mật này). Việc cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện.

Mục đích thu thập Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sử dụng Thông tin ghi nhận từ Trang Web để:

 • Cung cấp cho Người dùng các dịch vụ được yêu cầu như thực hiện và xác nhận đặt Dịch vụ, đồng thời liên hệ với Người dùng về các Dịch vụ đã yêu cầu (như hỗ trợ trước và sau khi đặt Dịch vụ) qua tin nhắn, yêu cầu đặc biệt, hủy phòng, tặng thưởng;
 • Gửi cho Người dùng email tiếp thị về sản phẩm và dịch vụ có thể liên quan đến Người dùng;
 • Thực hiện khảo sát, cung cấp cho Người dùng thông tin về các dịch vụ trong Trang Web của Chúng tôi; hoặc các Trang Web khác mà bạn có thể truy cập;
 • Duy trì và cải thiện Trang Web, cá nhân hóa trải nghiệm Người dùng và để đào tạo nội bộ;
 • Bảo vệ an toàn cho Người dùng và Trang Web;
 • Thực hiện quyền lợi hoặc nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc hồi đáp cho những đòi hỏi và yêu cầu pháp lý;
 • Thực thi Điều khoản sử dụng của Chúng tôi; và
 • Các mục đích khác được thông báo cho Người dùng tại thời điểm thu thập.
Phạm vi sử dụng Thông tin

Khi Chúng tôi nhận được Thông tin Cá nhân của Người dùng trên Trang Web, mọi thông tin về Người dùng được Chúng tôi lưu giữ lại và Chúng tôi muốn giúp Người dùng dễ dàng tận dụng các cơ hội liên quan đến du lịch trên Trang Web của Chúng tôi. Để thực hiện điều này, Chúng tôi sẽ gửi cho Người dùng các thư điện tử có chứa thông tin về những địa điểm đang được săn đón, phổ biến ở từng vùng miền, những khách sạn có chất lượng cao nhưng thường xuyên giảm giá hoặc đưa ra những ưu đãi cực hấp dẫn cho Người dùng mà TripHunter đưa ra. Ví dụ: Nếu tùy chọn nhận tiếp thị của Người dùng là nhận thư tiếp thị qua thư điện tử thì khi Người dùng lên lịch trình cho một chuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt trên Trang thông tin điện tử của Chúng tôi, Chúng tôi có thể gửi cho Người dùng thư điện tử về giá vé máy bay, những địa danh nổi tiếng nên viếng thăm trong chuyến đi hoặc là những cơ sở lưu trú vừa chất lượng vừa có giá tốt,... Chúng tôi tin rằng các thư tin điện tử này sẽ cung cấp cho Người dùng thông tin hữu ích về các ưu đãi đặc biệt liên quan đến du lịch được cung cấp qua Trang thông tin điện tử của Chúng tôi. Xin lưu ý rằng Người dùng sẽ có quyền lựa chọn không nhận các thư điện tử này trong bất kỳ thư điện tử nào mà Chúng tôi gửi.

Thời gian lưu trữ Thông tin

Chúng tôi có thể giữ lại một số Thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của Người dùng trong hồ sơ lưu trữ của Chúng tôi, bao gồm các thông tin để phục vụ cho mục đích phân tích cũng như đảm bảo sự toàn vẹn trong lưu trữ hồ sơ. Thời gian Chúng tôi lưu giữ Thông tin của Người dùng phụ thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng Thông tin của Chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không giữ lại Thông tin Cá nhân của Người dùng lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích kinh doanh của Chúng tôi hay cho các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong một khoảng thời gian sau khi Người dùng đã đóng tài khoản của Người dùng trên Trang thông tin điện tử của Chúng tôi trong trường hợp điều này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi và để thực thi, biện hộ hay thiết lập các quyền hợp pháp.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thông tin Cá nhân của Người dùng sẽ hoặc có thể được TripHunter tiết lộ cho các đối tác liên kết của TripHunter. Tùy từng thời điểm, TripHunter (và/hoặc các đối tác liên kết của Chúng tôi) cũng có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của Người dùng với những nhà cung cấp, cung ứng hay đại lý dịch vụ bên thứ ba, cho một hoặc nhiều hơn các mục đích nêu trên. Dịch vụ của bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị, xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, và cung cấp dịch vụ.

Trong một số trường hợp, khi Người dùng giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để tiếp nhận Dịch vụ, hoặc khi Người dùng sử dụng Trang Web để đặt Dịch vụ, Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin Cá nhân của Người dùng cho Cơ sở lưu trú hoặc bên thứ ba khác đó.

Xin lưu ý rằng TripHunter cũng có thể chia sẻ thông tin của Người dùng trong các trường hợp mà Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết theo toàn quyền quyết định của mình:

 • để đưa ra và phản biện chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu kiện nào;
 • để thực hiện lệnh của Tòa án, đúng theo thủ tục pháp lý, các yêu cầu hợp pháp, các lệnh hoặc yêu cầu tương đương của các tổ chức thực thi pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền;
 • để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động đối với các hoạt động phi pháp hoặc bị nghi ngờ là phi pháp; để bảo vệ và biện hộ cho các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của TripHunter, khách hàng của Chúng tôi hoặc các đối tượng khác; và có liên quan đến Điều khoản Sử dụng và các thỏa thuận khác của Chúng tôi; hoặc
 • để thực thi hoặc áp dụng các Điều khoản và Điều kiện áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi;
 • trong bất kỳ tình huống nào khác được sự cho phép của pháp luật.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với bên thứ ba, bao gồm cả các nhà quảng cáo và nhà đầu tư. Ví dụ: Chúng tôi có thể cho các nhà quảng cáo biết số lượng khách truy cập vào Trang thông tin điện tử của Chúng tôi hoặc các khách sạn và điểm đến du lịch được ưa thích nhất. Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và được dùng để phát triển nội dung và các dịch vụ mà Chúng tôi hy vọng Người dùng sẽ quan tâm.

Chấp thuận và rút lại Chấp thuận

Như đã nêu ở trên, bằng cách truy cập và sử dụng Trang Web, hoặc bằng cách đăng ký hay sử dụng các dịch vụ trên Trang Web, hoặc bằng cách nhấn vào nút “Đặt ngay” hoặc cách tương đương khi tạo một tài khoản mới trên Trang web, Người dùng: Chấp thuận cho TripHunter và/hoặc các đối tác của TripHunter thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông tin Cá nhân của Người dùng được đề cập ở trên cho các mục đích như đã mô tả ở trên.

Người dùng có thể rút lại sự chấp thuận của mình đối với việc cho Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của Người dùng bất cứ lúc nào, bằng cách gửi cho Chúng tôi yêu cầu hoặc thông báo hợp lý theo địa chỉ liên hệ được Chúng tôi cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của Người dùng khi được thông báo, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc nếu Chúng tôi có hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc cho các mục đích hợp pháp để duy trì Thông tin Cá nhân của Người dùng. Lưu ý rằng khi Người dùng không còn sự chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của Người dùng, Chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho Người dùng các dịch vụ của Chúng tôi và Người dùng đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc chấm dứt các dịch vụ này.

Truy cập hoặc Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của Người dùng

Khi Người dùng cung cấp cho Chúng tôi Thông tin Cá nhân của Người dùng, hãy đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân đó là hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Nếu Người dùng có cơ sở cho rằng Thông tin của Người dùng do Chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát có sai sót hoặc thiếu sót, xin vui lòng đăng nhập vào tài khoản của Người dùng trên Trang Web hoặc giao diện My Booking - sau mỗi lần đặt Dịch vụ và chỉnh sửa thông tin.

Ngoài ra, vui lòng cập nhật Thông tin Cá nhân của Người dùng thông qua tài khoản của Người dùng một cách kịp thời khi có bất kỳ thay đổi nào.

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, nếu Người dùng muốn bổ sung thông tin, chỉnh sửa lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Thông tin Cá nhân nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi mà không thể thực hiện thông qua Trang Web của Chúng tôi, hoặc không thể truy cập vào Thông tin Cá nhân của Người dùng thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi, xin vui lòng gửi yêu cầu của Người dùng đến địa chỉ liên lạc chi tiết của Chúng tôi được liệt kê bên dưới. Chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý cho việc truy cập vào Thông tin Cá nhân, cho mục đích thu hồi các chi phí phát sinh tương ứng với yêu cầu truy cập.

Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của Người dùng, Chúng tôi sẽ xác minh danh tính của Người dùng trước khi cấp quyền truy cập hoặc thực hiện việc sửa đổi Thông tin Cá nhân của Người dùng. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của Người dùng sớm nhất có thể, trừ khi có ngoại lệ áp dụng.

Yêu cầu xoá dữ liệu người dùng

Nếu người dùng đăng nhập bằng tài khoản Facebook, sau đó muốn xóa các dữ liệu trên nền tảng Triphunter, người dùng có thể thực hiện các bước như sau:

 • Vào mục Cài đặt & Quyền riêng tư của Tài khoản Facebook. Nhấp vào “Cài đặt”.
 • Tìm kiếm “Ứng dụng và trang web” và người dùng sẽ thấy tất cả các ứng dụng và trang web mà người dùng đã liên kết với Facebook của mình.
 • Tìm kiếm và nhấp vào “Triphunter” trong thanh tìm kiếm.
 • Kéo xuống và nhấp vào “Xóa”.
 • Bằng cách này, người dùng đã xóa thành công các hoạt động ứng dụng của mình.
Liên kết đến các Trang Web của bên thứ ba

Trang Web của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các Trang Web được quan tâm khác. Tuy nhiên, khi Người dùng đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi Trang Web của Chúng tôi, Người dùng nên lưu ý rằng Chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào với các Trang Web khác đó. Xin lưu ý rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực hiện Chính sách Bảo mật của những Trang Web đó và khuyến cáo Người dùng nên đọc các quy định về quyền riêng tư của mỗi Trang Web khi Người dùng truy cập và Trang Web này có thu thập thông tin cá nhân của Người dùng.

Miễn trừ Trách nhiệm

Xin lưu ý rằng Chúng tôi là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam và Chính sách Bảo mật này đã được soạn thảo chỉ phù hợp với pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Chính sách Bảo mật này là phù hợp với pháp luật về quyền riêng tư của bất cứ khu vực hoặc quốc gia khác, và do vậy Người dùng không được giải thích Chính sách Bảo mật theo quy định pháp luật của các khu vực khác như vậy.

Đồng thời, Trang Web này cho phép Người dùng tạo một tài khoản Người dùng bằng việc đăng ký thành viên, dựa trên các dữ liệu Người dùng cung cấp. Bằng cách cung cấp các dữ liệu, đăng ký và tạo tài khoản, Người dùng phải đảm bảo rằng:

 • Người dùng đã bằng hoặc trên 18 tuổi;
 • Thông tin về Người dùng là đúng và chính xác, hiện thời và đầy đủ theo yêu cầu trong mẫu đăng ký trên Trang Web (“Thông tin Đăng ký”); và
 • Người dùng sẽ cập nhật Dữ Liệu Đăng Ký này để bảo đảm Thông tin Đăng ký đúng, chính xác và đầy đủ.

Trong trường hợp này, Người dùng đồng ý rằng TripHunter không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà Chúng tôi, Người dùng hay bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu trong trường hợp sự tổn thất hoặc thiệt hại đó là do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ mà Người dùng cung cấp. Sau khi đăng ký, Người dùng sẽ nhận được một Mật khẩu và thông tin nhận dạng Người dùng (“Tên đăng nhập”). Người dùng sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của Mật khẩu và Tên đăng nhập cũng như chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu của mình. Người dùng chỉ có thể sử dụng một Tên đăng nhập và mật khẩu tại một thời điểm và không được phép sử dụng nhiều hơn một Tên đăng nhập. Mật khẩu của Người dùng bị hạn chế nghiêm ngặt chỉ cho việc sử dụng cá nhân của chính Người dùng, và Người dùng phải có trách nhiệm giữ mật khẩu của Người dùng hoàn toàn bí mật. Khi Người dùng phát hiện hoặc nghi ngờ có sự sử dụng trái phép mật khẩu hoặc có hành vi xâm phạm tài khoản của mình thì phải báo ngay cho TripHunter để kịp thời xử lý, ngăn chặn. Để bảo mật tốt hơn, hãy đảm bảo rằng Người dùng đăng xuất hoặc thoát khỏi tài khoản của Người dùng sau mỗi lần sử dụng Trang Web này. Người dùng phải đồng ý rằng TripHunter sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Chúng tôi, Người dùng hoặc các bên thứ ba phải gánh chịu phát sinh từ việc Người dùng không tuân thủ các điều khoản này.

Thứ tự ưu tiên giữa Điều khoản Sử dụng với Chính sách Bảo mật

Nếu Người dùng đã đồng ý với Điều khoản Sử dụng của Chúng tôi, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các Điều khoản và Chính sách Bảo mật này, Điều khoản Sử dụng của Trang web sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo mật hoặc về các thông lệ bảo mật của Chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên Quản trị Dữ liệu TripHunter qua địa chỉ email:[email protected] hoặc số điện thoại0969 488 442hoặc gửi thư đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần TripHunter - 107/15 Trương Định, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.