Lodge Restaurant ở Nha Trang - TripHunter

Lodge Restaurant

42 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
(0258) 3 821 500 - (0258) 3 810 900

Tổng quan

Giới thiệu về Lodge Restaurant

Đánh giá
0
Đăng nhập để đánh giá và bình luận
Tuyệt vời
0%
Rất tốt
0%
Trung bình
0%
Xấu
0%
Rất tệ
0%
Đăng nhập để đánh giá và bình luận

Thông tin

Đang cập nhật giờ đóng mở cửa

(0258) 3 821 500 - (0258) 3 810 900

Những địa điểm lân cận

Các khách sạn lân cận

42 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa
từ 1.300.110 đ/đêm
38 Trần Phú, Vĩnh Hoà, TP Nha Trang, Khánh Hòa
9/7 (1/8cũ) Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
từ 295.282 đ/đêm
07 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
từ 0 đ/đêm

Các nhà hàng lân cận

42 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
44 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
44 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa
42 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Các hoạt động giải trí lân cận

Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Hùng Vương - Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa
38 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa