Tàu hoả ở Phú Thọ - TripHunter

Tàu hoả

Tổng quan

Giới thiệu về Tàu hoả

*Các ga ở Hà Nội:
Ga Hà Nội: 024 942 3697
Ga Long Biên: 024 942 2770
Ga Gia Lâm: 024 873 0083
Ga Yên Viên: 024 827 4339
Ga Cổ Loa: 024 883 4754
Ga Đông Anh: 024 833 3285
Ga Bắc Hồng: 024 881 3199

* Các ga ở Phú Thọ:
Ga Việt Trì: 0210 384 5211
Ga Phủ Đức: 0210 384 8081
Ga Tiên Kiên: 0210 382 9573
Ga Phú Thọ: 0210 382 0322
Ga Chí Chủ: 0210 388 6082
Ga Vũ Ẻn: 0210 366 9271
Ga Ấm Thượng: 0210 388 3254
Ga Đoan Thượng: 0210 388 3921

Đánh giá
0
Đăng nhập để đánh giá và bình luận
Tuyệt vời
0%
Rất tốt
0%
Trung bình
0%
Xấu
0%
Rất tệ
0%
Đăng nhập để đánh giá và bình luận

Thông tin

Đang cập nhật giờ đóng mở cửa

Những địa điểm lân cận

Các khách sạn lân cận

Các nhà hàng lân cận

Các hoạt động giải trí lân cận