Biển Ninh Chữ - Tất cả - TripHunter
Bộ lọc
Trùng Sơn Cổ Tự

Trùng Sơn Cổ Tự

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
Chùa Trùng Khánh

Chùa Trùng Khánh

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
Cảng cá Ninh Chữ

Cảng cá Ninh Chữ

ĐT702, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
Núi Đá Chồng

Núi Đá Chồng

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
Bãi biển Ninh Chữ

Bãi biển Ninh Chữ

Thôn Bình Sơn, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
Con Gà Vàng Resort

Con Gà Vàng Resort

Yên Ninh, Sơn Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Sài Gòn Ninh Chữ Hotel & Resort

Sài Gòn Ninh Chữ Hotel & Resort

Đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải , huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
Bàu Trúc Resort

Bàu Trúc Resort

Đường Yên Ninh, Tp. Phan Rang
Long Thuận Resort

Long Thuận Resort

Đường 16 tháng 4, gần công viên biển Bình Sơn