15:57
15:57
15:57
15:56
15:56
15:56
15:56
14:56
rất phù hợp cho sinh viên. đoàn thể cắm trại. rõ vừa đủ.Quản lý vui vẻ và dễ thương lắm ;))
14:55
Mới xây dựng thêm rạp Lotte trên tầng 5
14:54
Chỗ này hay tổ chức sự kiện... sinh viên cũng hay ra đây sinh hoạt và nói chuyện với người nước ngoài....

Tải TripHunter ngay!

Default item 4dea84dd0d13f14ba7681a6bf632f6680fe0aef65d0c014eb2ad4e6a35540c5eDefault item 4dea84dd0d13f14ba7681a6bf632f6680fe0aef65d0c014eb2ad4e6a35540c5e