Bình luận - TripHunter
16:59
tháng 8 năm 2015 minh đi.. vẫn là công trường xây dựng...bụi mù.. khác hoàn toàn trong ảnh
16:56
thac nước lớn.. chẩy mạnh.. cách đây 2 năm vao 10/2014 minh di nước chẩy mạnh.. thác rất đẹp.. thấy dan bảo mùa xuân có lễ hội thả bè từ đỉnh thác xuống..

Tải TripHunter ngay!

App Store App Install iconPlayStore App Install icon