Bình luận - TripHunter
11:47
👍 Lên hình cũng giống đang ở Nhật lắm 👻👻👻
IMG_20160805_145104.jpg
11:41
Không đẹp như trong hình, 1 phần cũng vì mạng pr quá nhiều người kéo đến đây, ý thức kém. Chúc mừng! Nơi đây đã cấm vào tham quan.
11:59
11:58
13:50
Bài viết còn thiếu địa điểm hồ Tà Pạ -Tri Tôn , rất thích hợp vs người thích chụp hình.Nếu đi AG khoảng tháng 4,5 nên lại Đại học AG mới có nhiều loại hoa vàng vs hoa phượng tuyệt đẹp , với long xuyên có nhiều món ăn vặt khác.Còn về lên lịch trình mình thấy nên thêm hình ảnh kèm theo bài viết , thì mọi người dễ hình dung vẻ đẹp nơi mình sẽ đi.

Tải TripHunter ngay!

App Store App Install iconPlayStore App Install icon